Nebenamtliche Mitarbeiter

Thilo Bareuther

Kirchenpfleger

Thilo Bareuther

Monika Döhla

Organistin

Monika Döhla

Organist

Michael Geymeier